Onze tarieven BSO

Voor de BSO geldt hetzelfde uurtarief als voor de dagopvang, te weten € 6,99 per uur. Bij de kinderen van de BSO werken we met vaste dagdelen die beginnen als de school uit is tot 18.30 uur. De BSO-contracten zijn standaard op basis van 40 weken. Dit zijn alle schoolweken van de kinderen. In de vakanties is ook opvang mogelijk. Dit zijn dan hele of halve dagen, vergelijkbaar als met de dagopvang. Deze vakantiedagen zijn van tevoren in te kopen of naderhand op basis van nacalculatie af te nemen. In de vakanties worden er leuke activiteiten voor de kinderen geregeld.

Voor de BSO bieden we dus de volgende mogelijkheden aan:

  • Opvang tijdens schoolweken
    Dit is opvang voor 40 weken per jaar tijdens schoolweken.
  • Opvang alleen tijdens vakantieweken
    Bij vakantieopvang geldt dat dit alleen kan voor hele dagen. Vooraf kan ingetekend worden (opgave bij de pedagogisch medewerkers of per mail). Kinderen die de schoolweken ook komen hebben voorrang op kinderen die alleen in de vakanties komen op hun betreffende vaste dag. Vakantiedagen worden achteraf in rekening gebracht en geïncasseerd.

Ook kan u bij beide mogelijkheden extra dagen aanvragen, mits tijdig en via de administratie.

Voor de schoolgaande kinderen kunnen wij geen hele studiedagen opvangen. Studiemiddagen, vanaf 12 u. kan wel. Deze dienen van tevoren aangevraagd te worden bij de administratie en worden achteraf in rekening gebracht.

De kosten voor de BSO zijn inclusief vervoer, eten en drinken m.u.v. allergievoeding en de warme maaltijd.

Jaarlijks wordt de prijs aangepast, afhankelijk van indexering en de CAO kinderopvang.

Neem contact met ons op voor meer informatie.