Onze tarieven

Wanneer u uw kind heeft aangemeld bij Kinderopvang ut Buurke middels het aanmeldformulier krijgt u een offerte, een plaatsingscontract en een informatieboekje thuisgestuurd. Met de offerte kunt u de aanvraag bij de Belastingdienst indienen. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur. Rond de 25e van de maand schrijven wij via automatisch incasso het bedrag voor de komende maand af. Eventuele extra uren worden een maand achteraf in rekening gebracht. Indien er geen afschrijving kan plaatsvinden, worden er extra kosten in rekening gebracht.

Voor één dag kinderopvang zijn de kosten € 76,89, dit is € 6,99 per uur. Een hele dag opvang is berekend op 11 uren, te weten van 7.30 u tot 18.30 uur.

Indien u dit als ouders wenst is het ook mogelijk een dagdeel, ochtend of middag af te nemen. Het ochtenddeel is van 07.30 tot 13.30 uur. Het middagdeel is van 12.30 tot 18.30 uur. De kinderen die een dagdeel naar kinderopvang ut Buurke komen, kunnen worden gebracht en gehaald tussen 12.30 en 13.30 uur. In het belang van het kind stellen wij een minimale afname van twee dagdelen wel verplicht.

De kosten zijn inclusief luiers, eten en drinken m.u.v. allergie, flesvoeding en de warme maaltijd.

Jaarlijks wordt de prijs aangepast, afhankelijk van indexering en de CAO kinderopvang.

Incidenteel extra dagdeel

Een incidenteel extra dagdeel/delen afnemen is ook mogelijk voor kinderen die bij ons ingeschreven staan. Incidentele dagdelen afnemen is alleen mogelijk in overleg met Ettien Coumans-Eijssen. Er moet nl. bekeken worden of er plaats is voor het kind. Deze uren worden achteraf extra in rekening gebracht. Indien het toch blijkt dat het kind niet op de extra aangevraagde dag komt, dient dit 24 uur van tevoren doorgegeven te worden. Indien dit korter gebeurd zijn wij toch genoodzaakt om het aangevraagde dagdeel/delen in rekening te brengen.

Procedure ruilingen

Ook is het mogelijk om incidenteel opvang te ruilen. We trachten zoveel mogelijk de aanvragen te honoreren. De ruiling kan alleen als er op het betreffende dagdeel plek voor het kind is. Dit is afhankelijk van het maximum aantal kinderen dat wettelijk opgevangen mag worden in een groep en van het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers, de kind-leidsterratio. Tevens is het belangrijk dat de ruiling tijdig is aangevraagd.

Ruilen kan alleen binnen een kalenderjaar, het kan niet meegenomen worden naar een nieuw jaar. Tevens kunnen alleen gelijkwaardige producten kunnen geruild worden: een dag/dagdeel kan geruild worden voor een andere dag/dagdeel. Sluitingsdagen van kinderopvang ut Buurke kunnen niet geruild worden.