Peuterspeelgroep

Omdat peuters andere speel- en spelbehoeften hebben dan de dreumesen hebben we iedere ochtend een peuterspeelgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Soms kan het zijn dat, in samenspraak met de ouders, een kind nog net geen 2 jaar is maar wel al qua ontwikkelingsniveau met de peuters mee kan draaien. Zij kunnen dan ook al deelnemen.

De peuterspeelgroep is iedere ochtend van 9 tot 12 uur met de mogelijkheid voor ouders om dit te vervroegen vanaf 7.30 u danwel te verlengen naar 13.30 uur. Dit geeft ouders wat meer ruimte als zij bijvoorbeeld nog een halve dag werken.

De peuterspeelgroep is vergelijkbaar met de peuterspeelzalen die aan de scholen gelieerd zijn. Wij zijn niet aan een bepaalde school gebonden, maar hebben we naar iedere school waar het kind basisonderwijs gaat volgen een warme overdracht door middel van een "overdrachtformulier basisschool" en indien de school dit wenst een gesprek.

Verder is het verschil met tussen reguliere peuterspeelzaal en onze peuterspeelgroep dat wij de kinderen wel een bepaalde structuur (dagritme) meegeven, maar ook heel erg kijken naar de ontwikkeling van het kind zelf. Het ene kind zal zich bijvoorbeeld al meer in taal interesseren terwijl een ander kind beter motorisch onderlegd is. We kijken heel gericht naar de kinderen en zijn kindvolgend bezig zonder schoolse citotoetsen bezig te zijn. Hierdoor leren de kinderen ervaringsgericht te leren. Dit blijkt veel effectiever te zijn op jonge leeftijd.

Ook zijn we veel buiten actief met de kinderen bezig waardoor de motorisch veel uitdaging krijgen. Het bezoek aan de dieren zoals de koeien, kalfjes, schapen, lammetjes, konijnen en kippen leert kinderen op jonge leeftijd al met dieren om te gaan. De dieren kunnen, samen, worden verzorgd of geknuffeld. Ook hebben we een moestuin waar samen met de kinderen zaadjes worden geplant en bekeken wordt hoe iets groeit en smaakt. Spelenderwijs en ervaringsgericht worden de kinderen betrokken bij de belangrijke dingen in het leven.

Onze tarieven

Wanneer u uw kind heeft aangemeld bij Kinderopvang ut Buurke middels het aanmeldformulier krijgt u een offerte, een plaatsingscontract en een informatieboekje thuisgestuurd. Met de offerte kunt u de aanvraag bij de Belastingdienst indienen. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur. Rond de 25e van de maand schrijven wij via automatisch incasso het bedrag voor de komende maand af. Eventuele extra uren worden een maand achteraf in rekening gebracht.

Bij de peuterspeelgroep wordt een minimum van 2 ochtenden per week gehanteerd. Dit is in belang van het welzijn van de kinderen zodat ze ook een band met de pedagogisch medewerksters en met de andere kinderen kunnen opbouwen. De kosten van de peuterspeelgroep zijn in 2015 € 6,92 per uur. Bij de peuterspeelgroep hanteren we een 40-weken contract, dat wil zeggen de schoolweken. Tijdens alle schoolvakanties zijn er in de ochtenduren geen peuterspeelgroep. Omdat onze peuterspeelgroep in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag wordt er een gemiddeld bedrag per maand berekend. Voor 2 ochtenden van 9-12 uur per week betaald u derhalve € 138,40 per maand.

Indien u dit als ouders wenst is het ook mogelijk deze ochtend te vervroegen of te verlengen. Vervroegen betekent vanaf 7.30 u en verlengen is mogelijk tot 13.30 uur. Deze uren worden aan hetzelfde tarief berekend.

De kosten zijn inclusief luiers, eten en drinken m.u.v. allergie, flesvoeding en de warme maaltijd.

 Nu inschrijven voor de peuterspeelgroep